Privacy Policy

AVG Bescherming Persoonsgegevens

In deze Privacy Statement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Privacybeleid B&T Occasions

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 • Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:
 • Wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Wij vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Wij passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door B&T Occasions
verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het versturen van facturen
 • Het aangaan van een overeenkomst
 • Om vragen te beantwoorden of klachten te behandelen

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam, adres en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Email adres

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Administratie
 • Email

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij ervoor dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er toestemming gevraagd om cookies te gebruiken.
Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Contactgegevens

B&T Occasions is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Naam bedrijf:
Adres:
Postcode /Plaats:
Email:
Telefoonnummer:
Contactpersoon:
B&T Occasions
De Zoom 9a
9231 DX

0621274099
Tjalling Ytsma
Back to top
Privacy voorkeuren

Wanneer u onze website bezoekt, kan deze via uw browser informatie opslaan van specifieke diensten, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Het is vermeldenswaard dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de services die we kunnen bieden.

Klik om Google Analytics in of uit te schakelen tracking code.
Klik om Google Fonts in of uit te schakelen.
Klik om Google Maps in of uit te schakelen.
Klik om video-insluitingen in of uit te schakelen.
Onze website maakt gebruik van cookies, voornamelijk van diensten van derden. Definieer uw privacyvoorkeuren en / of ga akkoord met ons gebruik van cookies.